นักเรียนยอดนักอ่าน
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวปฐมาภรณ์ ทะไชย ประจำปี 2561 (อ่าน 289) 25 ธ.ค. 62
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวนิสรา โทเตียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2560 (อ่าน 279) 25 ธ.ค. 62
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวศศิธร เสนเพ็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี 2559 (อ่าน 507) 08 ก.พ. 61
นักเรียนยอดนักอ่าน เด็กชายเจษฎา เรือนนา ได้รับรางวัลผู้นำการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ (อ่าน 861) 19 พ.ย. 59
นักเรียนสุดยอดนักอ่าน แฟ้มหนังสือสร้างตัวตน นางสาววิภาวี ศรีษะมุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (อ่าน 1219) 17 ธ.ค. 57
นักเรียนยอดนักอ่าน ปี2557 นางสาววราภรณ์ ดีทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (อ่าน 1241) 26 พ.ค. 57