ผลงานเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 583) 25 ธ.ค. 62
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดี ระดับประเทศ ปี 2560 (อ่าน 791) 10 พ.ค. 61
รางวัลการประกวดสมุดเล่มเล็ก ปี 2559 ระดับชั้น ม.4 - 6 รางวัลระดับเหรียญเงิน (อ่าน 1257) 31 ม.ค. 60
รางวัลการประกวดสมุดเล่มเล็ก ปี 2559 ระดับชั้น ม.1 - 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 1583) 31 ม.ค. 60
รางวัลการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ปี 2559 ระดับชั้น ม.1 - 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 1197) 31 ม.ค. 60
รางวัลการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ปี 2559 ระดับชั้น ม.4 - 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 867) 31 ม.ค. 60
รางวัลการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4 - 6 รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 (อ่าน 2508) 16 ธ.ค. 57
รางวัลการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1 - 3 รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 1906) 16 ธ.ค. 57
รางวัลการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 - 6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน (อ่าน 1262) 16 ธ.ค. 57
รางวัลการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน (อ่าน 1238) 16 ธ.ค. 57
สุดยอดผู้บริหารยอดนักอ่าน ดีเยี่ยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2555 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ (อ่าน 1952) 29 พ.ค. 57
สุดยอดนักเรียนรักการอ่าน ปีการศึกษา 2555 นางสาวจิรวรรณ สิงห์งอย (อ่าน 1226) 29 พ.ค. 57
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ได้รับรางวัลห้องสมุดแกนนำ ห้องสมุดรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง (อ่าน 2501) 11 ธ.ค. 55
เกียรติบัตรครูรักการอ่าน ปีการศึกษา 2555 ครูรชตะ ขาวดี (อ่าน 4938) 13 ก.ย. 55
รางวัลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปี2552 (อ่าน 1850) 26 มิ.ย. 55
รางวัลดีเด่นการประกวดห้องสมุด"รักการอ่าน" ปี 2549 (อ่าน 2118) 26 มิ.ย. 55
รางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ปี 2550 (อ่าน 2442) 26 มิ.ย. 55
ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปี 2552 และ 2554 (อ่าน 2480) 26 มิ.ย. 55