ประวัติและผลงานบรรณารักษ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประกวดคลิปวิดีโอแนะนำเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน ปี 2560 (อ่าน 669) 10 พ.ค. 61
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จัดมุมหนังสือสร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม ปี 2560 (อ่าน 689) 10 พ.ค. 61
รางวัลครูส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ ปี 2560 (อ่าน 648) 10 พ.ค. 61
รางวัลยอดนักอ่าน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ปี 2560 (อ่าน 1151) 10 พ.ค. 61
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 1353) 08 ก.พ. 61
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ผ่านการอบรมหลักสูตร 60000128 การจัดการเรียนรู้สู่ผลลีพธ์ Thailand 4.0 (อ่าน 523) 21 ส.ค. 60
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวบรรณารักษ์ ม.4 - 6 (อ่าน 639) 31 ม.ค. 60
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวบรรณารักษ์ ม.1 - 3 (อ่าน 632) 31 ม.ค. 60
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมุดเล่มเล็ก ม.1 - 3 (อ่าน 622) 31 ม.ค. 60
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน สมุดเล่มเล็ก ม.4 - 6 (อ่าน 616) 31 ม.ค. 60
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึ (อ่าน 620) 19 พ.ย. 59
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ปี 2558 (อ่าน 562) 19 พ.ย. 59
นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ปี 2557 (อ่าน 1002) 05 มิ.ย. 58
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม. 4 - 6 (อ่าน 1185) 16 ธ.ค. 57
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม. 1 - 3 (อ่าน 1295) 16 ธ.ค. 57
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 - 6 (อ่าน 1077) 16 ธ.ค. 57
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 - 3 (อ่าน 1413) 16 ธ.ค. 57
ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.4 - 6 ระดับภาค (อ่าน 1192) 29 พ.ค. 57
ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.4 -6 (อ่าน 1080) 29 พ.ค. 57
ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 989) 29 พ.ค. 57
ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 1052) 29 พ.ค. 57
ผลการดำเนินงานด้านบรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1823) 26 มี.ค. 56
ผ่านการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1/2556 (อ่าน 1834) 24 มี.ค. 56
ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1896) 11 ธ.ค. 55
powerpoint นำเสนอผลงานอัตถจริยา มุงคุณ (อ่าน 1788) 14 พ.ย. 55
E-BOOK รางวัลวรรณกรรมซีไรต์ ปี 2522 - 2555 (อ่าน 2242) 14 พ.ย. 55
E-Book กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1391) 14 พ.ย. 55
บรรณารักษ์ (อ่าน 1458) 05 มิ.ย. 55
ผลงานรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 (อ่าน 1499) 05 มิ.ย. 55
ผลงาน (อ่าน 1169) 05 มิ.ย. 55