แนะนำบรรณนิทัศน์วารสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับที่ 577 15 มิถุนายน 2557

บรรณนิทัศน์นิตยสาร

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีชาวบ้าน

บรรณาธิการ  (ปิยชาติ  มงคลไชยสิทธิ์ ) เทคโนโลยีชาวบ้าน

สำนักพิมพ์  :  มติชน 

ปีที่  26  ฉบับที่  577  15  มิถุนายน  2557

เลขหมู่หนังสือ  วส ม37ท  577 15  มิ.ย. 57

เลขทะเบียนหนังสือ  :  550017

สาระสังเขป 

         เทคโนโลยีชาวบ้าน  เล่มประจำปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน2557  หนังสือดีสำหรับการเกษตรมีคอลัมน์ประจำ  หมอเกษตรทองกวาว/ปลูกมะนาวในกระถาง อยู่ได้นาน 5 ปี คอลัมน์ไม้ดอกไม้ประดับ อุทยานพฤกษา/เทียนญี่ปุ่น ดอกบานชุ่มฤดี งามดั่งคลี่กิโมโน,พฤกษากับเสียงเพลง/พฤกษารักษ์ปักษ์ หมอเออารี  รักษาไพร  คอลัมน์เทคโนโลยีการเกษตร หลังเกี่ยวข้าว มาปลูก ถั่วเหลืองแบบวิถีพอเพียง,ถั่วงอกคอนโดปลูกง่าย ขายได้กำไร,สวนครัวยุคใหม่ ตอบโจทย์คนเมือง  คอลัมน์เทคโนสัมมนา อยู่เมืองไทย ต้องรู้ใจมะม่วง  คอลัมน์เทคโนเสวนาสัญจร ไปดูชาวบ้านที่ภาชี  อยุธยา  คอลัมน์บันทึกจาก กศน. อู่ทอง  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  คอลัมน์เทคโนโลยีปศุสัตว์ ไก่หลังบ้าน ของอดิศร  เหล่าสะพานที่สารคาม  คอลัมน์วิถีชาวบ้าน  ชาลี เหาะได้ บันทึกไว้ที่นี่/สุนทรภู่,บัญชีชาวบ้าน/สหกรณ์  ประชาธิปไตยที่กินได้และนิสัยดี

บรรณารักษ์  อัตถจริยา  มุงคุณ

 

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,14:35   อ่าน 1694 ครั้ง