แนะนำบรรณนิทัศน์วารสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่26 ฉบับที่ 576 1 มิถุนายน 2557

บรรณนิทัศน์นิตยสาร

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีชาวบ้าน

บรรณาธิการ  (ปิยชาติ  มงคลไชยสิทธิ์ ) เทคโนโลยีชาวบ้าน

สำนักพิมพ์  :  มติชน 

ปีที่  26  ฉบับที่  576  1  มิถุนายน  2557

เลขหมู่หนังสือ  วส ม37ท  576 1  มิ.ย. 57

เลขทะเบียนหนังสือ  :  550014

สาระสังเขป 

         เทคโนโลยีชาวบ้าน  เล่มประจำปักษ์แรก เดือนมิถุนายน2557  หนังสือดีสำหรับการเกษตรมีคอลัมน์ประจำ  บันทึกไว้เป็นเกียรติ/ทิวา  อาสว่าง  กับ  การปลูกข่าครั้งเดียว เก็บเงินนาน 10 ปี /คนรักผัก/ผักโขม ซุปเขียว/หมอเกษตร  ทองกวาว : หลายประเทศเปิดรับพืช จีเอ็ม แล้วประเทศไทยจะเดินไปทางไหนกัน  คอลัมน์สัตว์เลี้ยงสวยงาม ไก่สวยงาม  กระแสฮ็อต บราม่า – โปแลนด์ เทรนด์ฮิต/เตกู  เชื่อง  น่ารัก  เหมือนเด็กน้อย  คอลัมน์ไม้ดอกไม้ประดับ อุทยาน : แอฟริกันไวโอเลต  จากฟ้า/พฤกษากับเสียงเพลง  คอลัมน์เทคโนโลยีการเกษตร  สวนผึ้ง  ราชบุรี  มีสวนมะนาวดี  สร้างสรรค์  โดย  อดิเทพ  กอวัฒนา/พืชตะกูลถั่ว “ถั่วดาวอินคา”  คอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง  หลังเกษียณ  สมพงษ์  ตุ้นทัพไทย  ครูที่โรงเรียนเมืองบั้งไฟ  ตั้งใจทำอะไร

บรรณารักษ์  อัตถจริยา  มุงคุณ

 

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2557,15:48   อ่าน 1510 ครั้ง