ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กเก่ง...เด็กยอดนักอ่าน นางสาวนิสรา โทเตียน
เด็กเก่ง...เด็กยอดนักอ่าน นางสาวนิสรา  โทเตียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ประจำปี  2560
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,12:10   อ่าน 469 ครั้ง