ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ณ  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  จังหวัดนครพนม  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,10:26   อ่าน 3964 ครั้ง