ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์จัดกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566  โดยจัดเกมสร้างสรรค์ความรู้จากหนังสือ Why? โดนใจ  โยนลูกบอลตอบคำถามความรู้จากหนังสือ Why  ร่วมเล่นเกมได้รางวัลกันง่าย ๆ พร้อมกับเกมทายภาพตอบชื่อจังหวัดให้ถูกต้อง  โดยมีครูบรรณารักษ์และนักเรียนผู้นำการอ่าน  จัดกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ความรู้  วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,09:24   อ่าน 459 ครั้ง