ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยมุมความรู้หนังสือชุด ผีๆรอบโลก
( จำนวน 42 รูป / ดู 2057 ครั้ง )
สร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนด้วย LIBRARY SOLUTIONS for Active Citizen
( จำนวน 35 รูป / ดู 1647 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ส่งเสริมการอ่านเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
( จำนวน 1 รูป / ดู 314 ครั้ง )
ชวนชิมอาหารสมองบำรุงปัญญาด้วยการอ่าน
( จำนวน 9 รูป / ดู 300 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
( จำนวน 13 รูป / ดู 952 ครั้ง )
เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ณ Go Genius learning center เขาใหญ่
( จำนวน 10 รูป / ดู 373 ครั้ง )
เข้าค่ายผู้นำการอ่าน ณ Go Genius learning center เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2561
( จำนวน 5 รูป / ดู 523 ครั้ง )
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
( จำนวน 60 รูป / ดู 3237 ครั้ง )
การจัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน ณ ลานกิจกรรมความรู้คุณธรรม จริยธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 934 ครั้ง )
การจัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน หนังสือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
( จำนวน 3 รูป / ดู 954 ครั้ง )