ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
จุลสารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 1063
คู่มือการบันทึกผลการอ่านผ่านเว็บไซต์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 850.83 KB 763
เทคนิควิธีการให้เลขผู้แต่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 728
การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.87 KB 633
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.69 KB 787
แบบประเมินความพึงพอใจห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 826
เกณฑ์ประเมินห้องสมุด 3 ดี Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 1370
โปรแกรมนับสถิติห้องสมุด RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 449
เนื้อหาสารานุกรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 2718
คู่มือสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 1156
แผ่นพับสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 483
สารานุกรมแผนโครงงานวิชาIS2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 5136
แผนงานโครงการสารานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.54 KB 1675
โครงงานวิชาการสื่อสารและการนำเสนอIS2 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 1975
ผลงานการเขียนบทนำเสนอหนังสือพวกเราแปลงร่างได้ 366