แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านชอบอ่านหนังสือประเภทอะไรมากที่สุด
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
นวนิยาย
วรรณกรรม
ดูผลโหวด
ความรู้ทั่วไป
ดูผลโหวด
ภาษาศาสตร์
ดูผลโหวด
วิทยาศาสตร์
ดูผลโหวด
วรรณคดี
ดูผลโหวด
นวนิยาย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 08/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 913281
Page Views 1199836
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ห้องสมุดดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ...หนังสือ คือ เพื่อนชีวิต...การแสวงหาความรู้เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกลและยั่งยืน... ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14 ปี 2557 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผลงานเกียรติบัตร
รางวัลการประกวดสมุดเล่มเล็ก ปี 2559 ระดับชั้น ม.4 - 6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
กราฟสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด เดือนมกราคม 2559
ครูรักการอ่าน
ครูรักการอ่าน เดือนกรกฎาคม 2556 ครูยินยอม สุขเกษม
ครูยอดนักอ่าน
ครูอัตถจริยา มุงคุณ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2558
นักเรียนยอดนักอ่าน
นักเรียนยอดนักอ่าน นางสาวศศิธร เสนเพ็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี 2559
5 อันดับนักเรียนยืมหนังสือมากที่สุด
5 อันดับนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
5 อันดับนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด
3 อันดับ นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด เดือนมีนาคม2557
5 อันดับ หนังสือที่ยืมมากที่สุด
5 อันดับหนังสือที่ยืมมากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประวัติและผลงานบรรณารักษ์
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ส่งประกวดทักษะด้านการอ่านและการเขียนคุณค่าของวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว
สรุปค่าเฉลี่ยการอ่าน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม ปี 2558
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำการอ่าน SQ3RC วันที่ 14 ส.ค.58 และ วันที่ 19 ส.ค. 58
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม Nanmeebooks Go Genius Champ
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน
แจ้งการส่งสมุดบันทึกรักการอ่าน ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57
ภาพกิจกรรม
นิทาน
นิทานสอนใจ : เพื่อนยากพาย่ำแย่
หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
เปิดประตูสู่การอ่านเปิดประตูสู่อาเซียน
อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ส่งเสริมการอ่านจะสำเร็จ ต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
นักเขียนแนะนโยบายการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษกว่ากัมพูชา
สกศ.เตรียมรับมือประชาคมอาเซียน
"การอ่าน" ประตูสู่อาเซียน 2012
E-BOOK นวัตกรรมการเรียนการสอน
วัตถุเล่าเรื่อง
ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน
คีตมหาราช
แบบจำลองดีเอ็นเอเกลียวคู่เวียนขวาแบบบี
แบบจำลองหน่วยปฏิบัติการย่อยของเส้นใยกล้ามเนื้อ
แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดเกลียวอัลฟา
E-Media
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
มหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี
สีและแสง
ในอะตอม
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ไขปริศนาพฤกษาพรรณ
แนะนำบรรณนิทัศน์หนังสือ
ฟิสิกส์สุดจ๊าก
แนะนำบรรณนิทัศน์วารสาร
ชีวจิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 389 16 ธ.ค. 2557
แนะนำ CD_ROM
CD-ROM ราชาศัพท์
แนะนำกฤตภาค
ไทยมีส่วนร่วมศึกษาจักรวาล
วิทยาศาสตร์ฉลาดจินตนาการ
ไอพีทีวี
แอปเปิ้ล
คาดปีนี้เติบโตสูงสุด 55 ปี
ติดตั้งทีวีวงจรปิดทุกสถานีขนส่ง
สาระน่ารู้
ดับร้อนให้ใจด้วย 7 วิธีง่าย ๆ
18 วิธีสร้างสุขในชีวิตเมือง
ขาดเกลืออาจเป็น โรคซึมเศร้า
สร้างเกราะทางใจ ป้องกันภาวะผิดหวังล้มเหลว
สลัดเครียด เจียดเวลาฮา
ล้างใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบาย
บทความน่าอ่าน
พระราชทานไว้ให้แผ่นดิน หลักธรรมในพระราชา รัชกาลที่ 9 25 ม.ค. 60
เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 24 ค่ำแล้ว 25 ม.ค. 60
“รักแรกพบ” ของในหลวง ร.9 กับสมเด็จพระราชินีฯ 25 ม.ค. 60
“แก่งกระจาน” ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล 25 ม.ค. 60
รัชกาลที่ 9 ดวงพระราชสมภพเพื่อพสกนิกรของพระองค์ 25 ม.ค. 60
หลักการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในหลวง ร.9 25 ม.ค. 60
แสงแห่งพระบารมี 25 ม.ค. 60
“ธนาคารข้าว” พระราชดำริเพื่อชาวนาไทย 25 ม.ค. 60
รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 25 ม.ค. 60
โครงงาน ลำนำ...ลำน้ำสงคราม 17 ก.ค. 58
ข่าวการศึกษา
รับตรงหลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
ครงการช่อดอกปีบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
ควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT TALENT) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบแรก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2560
เว็บบอร์ด
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน L.C. (2149/0) 21 ก.ค. 56
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน LC (3472/0) 12 ก.ค. 56
ผลงานนักเรียน
Powerpoint แนะนำสื่อนวัตกรรมการอ่านวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว แบทแมนความรู้
ผู้บริหาร

นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์
ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
    มีนาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
232 หมู่7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทร.042 - 599238
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  อัตถจริยา  มุงคุณ  saharajlib@hotmail.com